hus > Nyheter > Bransjenyheter

Hvor giftig er guanidintiocyanat?

2021-09-16

Innånding, svelging og hudkontakt med guanidintiocyanat kan forårsake skade, så bruk eksperimentelle klær, hansker og vernebriller under drift; Kontakten med syre kan frigjøre ekstremt giftig gass, som er skadelig for vannlevende organismer og kan ha langsiktige negative effekter på vannmiljøet. Derfor bør det unngås å slippe ut i miljøet.

 

Hvordan behandle avfallsvæsken etter bruk?

 

Laboratorieforurensning inkluderer hovedsakelig biologisk forurensning og kjemisk forurensning, som grovt kan deles inn i avløpsvann, avgass og faste forurensninger. Blant dem inkluderer biologisk forurensning biologisk avfallsforurensning og biologisk bakteriell giftforurensning, mens kjemisk forurensning inkluderer organisk forurensning og uorganisk forurensning. Generelt skal alle typer avfallsvæsker klassifiseres. I prinsippet skal den originale flasken gjenvinnes. Hvis det er nødvendig med blandet lasting, skal det fastslås at reagenset ikke vil produsere varme, giftig gass, eksplosjon osv. Legemiddelnavnet og -konsentrasjonen skal også angis på resirkuleringsflasken for enhetlig resirkuleringsbehandling. Det skal ikke kastes etter ønske, noe som forårsaker miljøforurensning og giftighet.

 

Med den raske utviklingen av molekylærbiologi har gendiagnose blitt det mest nøyaktige og effektive påvisningsmidlet. I prosessen med gendiagnose er ekstraksjon av viral nukleinsyre forutsetningen for påvisning. Kvaliteten på nukleinsyreekstraksjon påvirker også nøyaktigheten av deteksjon, og kvaliteten på lysat påvirker direkte kvaliteten på nukleinsyreekstraksjonen, og påvirker deretter de eksperimentelle resultatene. Guanidintiocyanatløsning er det mest brukte cellelysatet. Bare ved å forholde oss til hver detalj kan vi få de beste eksperimentelle resultatene på grunnlag av sikkerhetseksperiment.